صفحه اصلی > آشپزخانه > بازی تهیه سوشی سگ
بازی تهیه سوشی سگ

سگ گرسنه است بنابراین او می تواند لذت بردن از او آماده سوشی شایسته نام است. بازی با ماوس انجام میشود.

87% عاشق این بازی
همه بازی ها
بازی-تهیه-سوشی-سگ