صفحه اصلی > عزیزم > بازی پرستار بچه
بازی پرستار بچه

در این بازی یک پرستار بچه، شما مجسم میدارد تا تمامی اقلام (پستانک، شیشه، عروسکی) خزه بر روی زمین و پس از آن را مهد کودک.

73% عاشق این بازی
همه بازی ها
بازی-پرستار-بچه